fotologo1

Zkratka VKH znamená Vysokoškolské katolické hnutí.

VKH Olomouc je spolek, které se hlásí ke křesťanským hodnotám. Sdružuje studenty Univerzity Palackého a vyšších odborných škol v Olomouci, členy se ovšem mohou stát i sympatizanti mimo řady studentstva.

VKH Olomouc vzniklo v roce 1990, od té doby jím prošly stovky, ba tisíce studentů. Tehdy jako dnes zde mohli a mohou mladí lidé najít zázemí, příležitost ke společnému prožívání radosti z víry, k poučení i povzbuzení, k osobnímu i k duchovnímu růstu a ke smysluplnému využití volného času.

Činnost VKH představuje především: 

  • přednášky a besedy s odborníky z různých oblastí a lidmi, kteří mají studentům co říci
  • duchovní obnovy, setkávání ve společenstvích
  • víkendové a sportovní akce, výlety a poutě
  • společenské události včetně organizování plesů a Silvestrů

V kostele Panny Marie Sněžné se scházíme každou středu v 19.00. Zde se v průběhu akademického roku slaví studentská mše sv. Bohoslužby personálně zajišťují studenti jednotlivých fakult spolu se studentskou scholou.

Studentský klub v Centrum Aletti na Křížkovského 2 slouží ostatním aktivitám. Zde se setkávají jednotliví studenti či různá společenství, konají se besedy a příjemná posezení. Rovněž se zde pravidelně každé pondělí schází studentská schola k nácviku písní.

Během akademického roku se zde připravují zájemci o svátosti, zvláště iniciační, na jejich přijetí. Akademický rok je pak tradičně slavnostním udílením svátostí zakončen.

Ve VKH Olomouc spolupracujeme s dalšími organizacemi, které se věnují mladým lidem, hlavně s Centrem pro mládež při olomouckém arcibiskupství a jinými studentskými hnutími. Pravidelně se setkáváme se zástupci VKH z Brna, Prahy a Ostravy, s nimiž každý druhý rok spoluorganizujeme mimo jiné celostátní setkání studentů na Velehradě (Studentský Velehrad).

 

Zde je QR kód pro online přihlášku pro členství ve VKH. 

Snímek_obrazovky_2023-02-01_v 18.22.21.jpg