Projekt Adopce na dálku® se zaměřuje na pomoc chudým dětem, kterým jsou ze získaných finančních prostředků pokryty náklady na vzdělání a zdravotní péči. Tento projekt zastřešuje Arcidiecézní charita v Praze a i VKH se do něj zapojilo.

Naším „adoptivním dítětem“ je Prajwal Pujari, který se narodil 18. 8. 2000. Se svými rodiči a starší sestrou Chaitrou bydlí v malém domě v Kotekaru, který se nachází ve státě Karnataka v jihozápadní Indii. Otec Rajesh je zedník a matka Nethravathi balí cigarety. Ačkoli oba tvrdě pracují, aby zabezpečili svou rodinu, není pro ně snadné se uživit. Přesto rádi pomáhají ostatním, jak jen to jde.

Prajwal je veselý a chytrý mladík. Zdárně ukončil základní školu sv. Josefa v Paniru a nyní je studentem druhého ročníku předuniverzitní přípravy. Po této přípravě by rád pokračoval na pětileté postgraduální studium. Nakonec by se chtěl stát policistou.

Z naší dosavadní podpory bylo Prajwalovi zajištěno školné, uniforma, taška, psací potřeby, sešity, lékařská pomoc a vánoční dárek. Mohl se zúčastnit akcí pro děti, jako jsou soutěže, piknik, a setkání rodičů a dětí.

Prajwal je za trvalou podporu a pomoc opravdu vděčný. V dopisech ujišťuje o modlitbách za nás a naše blízké.

Za účelem zajištění vzdělání a potřebné péče pro Prajwala je během studentské mše jednou ročně pořádána sbírka.

V akademickém roce 2019/2020 proběhne sbírka během zahajovací mše letního semestru, tedy ve středu 12. února 2020.

Prajwal