choral_maleVe středu 12. 3. 2014 byla v kostele Panny Marie Sněžné sloužena velmi neobvyklá studentská mše sv. Počet studentů byl totiž tentokrát zcela výjimečně snad ještě větší než počet studentek. Mimořádný nárůst mužského elementu způsobili bohoslovci a jejich mladší kolegové z teologického konviktu.


Jejich představený, rektor P. Antonín Štefek, spolu se všemi ostatními představenými arcibiskupského kněžského semináře, přijal pozvání VKH ke slavení společné bohoslužby a stal se tak hlavním celebrantem a kazatelem. Kromě něj také studenti mohli slyšet scholu AKS, jejíž zpěv se nesl ve znamení zjevné snahy podtrhnout dobu postní upozaděním nástrojů a volbou spíše rozjímavějších vokálních skladeb. Všichni bohoslovci, kteří nezpívali ve sboru, se zúčastnili mše sv. jako ministranti. To přispělo nejen k větší slavnostnosti mše sv., ale i symbolicky vyjádřilo cíl jejich studia a pobytu v semináři. Jejich pozdvižené zraky směrem k oltáři, ve společném shromáždění v presbytáři, dávaly tušit jejich hlubokému přání. Po vysvěcení budou schopni už i oni, na základě niterného spojení s Ježíšem Kristem, vtisknutém při svěcení, jednat v jeho osobě a pronášet jeho slova „Toto je moje tělo", „Toto je kalich mé krve".

Tomáš Marada (bohoslovec 2. Ročníku)