Centrem našeho dění je kostel Panny Marie Sněžné, odnepaměti zvaný též „Sněženka“.  Zde se scházíme každou středu během školního roku. Mši svatou především pro studenty (ale nejen pro ně) slavíme vždy v 19.00.

Ve středu vás od 17.30 do 18.40 hodin zveme k tiché eucharistické adoraci. V postní době půl hodiny před začátkem středeční mše rozjímáme nad zastaveními křížové cesty.

Každou středu během semestru má na starosti jedna z fakult nebo VOŠ. Co to znamená? Fakulta zajistí tyto služby

  • mse_halik2v postní době příprava a modlitba křížové cesty
  • 1. čtení
  • přímluvy – příprava a přečtení
  • přinášení obětních darů

Chcete vědět, kdy na vaši fakultu přijde řada? Podívejte se do rozpisu.

V ostatních dnech pracovního týdne se v našem kostele konají mše svaté ve 13.00. Nedělní eucharistie se slaví v 19.00 – je to poslední nedělní mše svatá v Olomouci.

mše svatá tichá adorace
Pondělí
13.00 /
Úterý
13.00 /
Středa
19.00 17.30–18.40
Čtvrtek
13.00 /
Pátek 13.00 /
Sobota / /
Neděle 19.00 /

Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření či duchovního rozhovoru. Ve středu, kdy je možná svátost smíření již od 17.30 (během adorace), bývá k dispozici více kněží, vypomáhají otcové dominikáni.

Ve zkouškovém období se také scházíme ke středeční mši svaté, služby na ní však nejsou rozděleny podle fakult. V době letních prázdnin se koná pouze nedělní bohoslužba, v době Vánoc a Velikonoc bývá zvláštní rozvrh – informace najdete na vývěsce v kostele nebo na těchto stránkách.

Vážení pánové, ministrantské posily jsou vítány! Chcete-li se zapojit, přijďte před začátkem bohoslužby do sakristie, nejlépe s desetiminutovou rezervou.