22. 9. Rada VKH (mši sv. celebruje P. Miroslav Herold SJ)
29. 9. Přírodovědecká fakulta (mši sv. celebruje P. Dominik Kovář)
6. 10. Právnická fakulta (mši sv. celebruje P. Kuchta)
13. 10. Filozofická fakulta (mši sv. celebruje P. Jambor)
20. 10. Fakulta tělesné kultury (mši sv. celebruje P. Samuel Prívara SJ)
27. 10. CARITAS VOŠs (mši sv. celebruje P. Jan Regner SJ)
3. 11. Pedagogická fakulta (mši sv. celebruje P. Jan Regner SJ)
10. 11. Cyrilometodějská teologická fakulta (mši sv. celebruje P. Samuel Prívara SJ)
17. 11.  Státní svátek
24. 11. Schola (mši sv. celebruje P. Jan Regner SJ)
1. 12. Lékařská fakulta (mši sv. celebruje P. Jan Regner SJ)
8. 12. Fakulta zdravotnických věd (mši sv. celebruje P. Jan Regner SJ)
15. 12. Nadílková mše (mši sv. celebruje P. Jan Regner SJ)