Milí přátelé,

vítejte po prázdninách v naší olomoucké akademické farnosti. Mnozí z vás se tu již cítíte jako doma, jiní z vás přicházíte mezi nás poprvé. A někdo z vás se třeba do Olomouce a do našeho kostela vrátil po kratší pauze a objevuje, co je tu nového.

 


 

Mezi takovými navrátilci jsem i já. Po roce řeholního formačního pobytu v zahraničí opět přicházím mezi vás. Děkuji otci Mirkovi, který vás u Panny Marie Sněžné doprovázel po cestách víry během minulého akademického roku.

Chceme kráčet společnou cestou za Kristem a dělit se navzájem o dary, které jsme od Boha dostali. Svatý Pavel to v listě Efezanům píše: „Každému z nás byly uděleny duchovní dary v takové míře, v jaké je chtěl Kristus dát (Ef 4,11).“ Každý z nás je tedy rozmanitě obdarován a je radost vědět, že mnoho z nás své dary dává do služeb našeho společenství, že tedy, jak sv. Pavel říká, má z toho užitek Kristovo tělo, to je církev, kterou tvoříme my všichni.

Máme možnost vzájemně se obdarovat a také jeden od druhého mnoho dostat. Stojí za to objevovat rozmanité oblasti tohoto vzájemného sdílení v naší farnosti – kde všude jsme tu jeden pro druhého. Hlavním dárcem ovšem, jak věříme, je v našem společenství sám Bůh, on, který je dárcem darů přemnohých. Jeho dary v následujícím roce má cenu vyhlížet s očekáváním plným důvěry. Ne jen s dětskou nedočkavostí, která se těší na milý dárek, ale s dospělou nadějí, která věří, že všechno prospívá těm, kdo milují Boha. I v tom chceme v naší farnosti jeden druhému pomáhat.

Váš P. Petr Havlíček SJ

studentský kněz