CaMDne 17. 4. se komorní publikum sešlo na přednášce P. Filky v sále centra Aletti, aby se něco dozvědělo o cyrilometodějské úctě v dnešní době...


Nejprve zaznělo, proč si tyto světce připomínáme právě na počátku prázdnin, tedy 5. 7. Přednášející se dále zamýšlel, jaký byl pohled středověkých lidí na úctu ke svatým a jak se tento pohled změnil v moderní době. Velmi zajímavé pro mě bylo, že v době upevňování přemyslovské moci docházelo na Moravě k nahrazování cyrilometodějské úcty úctou svatováclavskou společně s mariánským kultem.

Stanuli soluňští bratři skutečně na místě, kde stojí dnešní Velehrad? Právě této otázce se věnovala část přednášky. Paradoxně na zmiňovaném místě nejspíše nikdy nebyli, a tak zde bylo vysvětleno, jak je možné, že právě Velehrad je národním poutním místem, kde se v největší míře uctívají tito naši věrozvěstové. Velmi zjednodušeně řečeno tento „fenomén“ se začal ve velkém rozvíjet v době milénia jejich příchodu do našich zemí. Na závěr byl tradičně prostor pro dotazy, z nichž některé byly vskutku zajímavé – mimo jiné zde byl ve stručnosti vysvětlen právní vztah mezi římskokatolickou a pravoslavnou církví.

Dle mého tato přednáška byla nesmírně obohacující a více než příhodná v době, kdy v celé naší vlasti vrcholí oslavy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na tehdejší Velkou Moravu, a je tak více než vhodné, aby si každý o této historicky významné události rozšiřoval své informace.

Luke Kostruch