Prednáška prof. Ehrmanna: Zodpovědnost za poznání v medicíně
Foto z přednášky zde.

29.2. 2012 prednášal v centru Aletti profesor Ehrmann, hepatológ z II. internej kliniky FN Olomouc. Téma bola určená hlavne pre budúcich (alebo i súčasných) lekárov, zdravotné sestry, právnikov, ale i všetkých, ktorý chcú mať náhľad do problematiky starostlivosti o chorých.

V prvej časti prednášky sa pán profesor venoval právnym aspektom zodpovednosti v medicíne.  V prvom rade hovoril o trestno-právnej zodpovednosti. Nadväzovala pasáž o štandardoch, ktoré musí lekár dodržovať, aby sa vyhol prípadnému trestnému stíhaniu zo zanedbania starostlivosti. Ako „vrchol“ v štandardoch uviedol potom tzv. Evidence based medicine, teda medicínu založenú na dôkazoch. Stručne  sa dá povedať, že EBM je postavená na tom, že každý postup musí byť nejako dokázaný, odôvodnený. Nevýhody sú potom jednoznačne hlavne v odosobnení vzťahu lekár – pacient, kde sa chorý stáva klientom.
V druhej časti prednášky potom náš hosť rozprával o stavovských cnostiach, ale i chybách a nedostatkoch, ktoré majú zdravotníci. Hoci táto časť bola obsahovo menej vyčerpávajúca, myslím, že väčšine poslucháčov dala najviac. Z chýb, aké robia lekári sa môže akiste poučiť každý, kto pracuje s ľuďmi. Na túto otázku nadviazala aj diskusia, v ktorej kvôli krátkosti času padli len dva dotazy. Jeden smeroval na vzťah viery a medicíny - tu pán profesor zdôraznil, že viera je obrovsky dôležitá vec v živote človeka a sú to „body pre náš ďalší (večný) život, ale kvalita starostlivosti by sa u veriaceho resp. neveriaceho človeka nemala vôbec líšiť. Druhý dotaz bol na to, ako sa má lekár rozhodovať vo svojich začiatkoch samostatne, keď ešte nemá potrebné skúsenosti. Odpoveď bola, že je dôležité, aby mal človek v začiatkoch dobrého vedúceho, ktorý ho usmerní a naučí sa samostatne rozhodovať.
To, čo ma na prednáške najviac zaujalo, a čo mi dalo najviac je ľudský prístup a osobnosť pána profesora. Taktiež jeho osobné svedectvá a snaha o predanie svojich skúseností, ale i morálneho odkazu. Druhá vec, ktorá bola pre mňa rovnako dôležitá, je kontakt medzi vyučujúcim a študentmi mimo akademickú pôdu. Myslím, že veľa prítomných zdieľalo moje nadšenie, preto verím, že prednášok ako bola táto budeme mať na Aletti ešte veľa.
Samuel Genzor,
radní VKH

 

Podívejte se také na fotky z přednášky.