sestra Klára Marie StráníkováVe středu 7. listopadu pro nás byla po studenské mši připravena nevšední přednáška sestry Kláry Marie Stráníkové na téma „Předejdou vás do nebeského království aneb Nucená prostituce a novodobé otroctví“. Avizované téma přilákalo do centra Alleti několik desítek studentů, a tak jsme měli možnost prožít společně tento nevšední zážitek.


Přednáška začala krátkým filmem, který byl natočen podle skutečné události a nastínil nám krutou realitu otroctví s lidmi, kde nejsou pojmy jako „svědomí“ a „hodnota lidského života“ brány příliš vážně. Sestra Klára Marie nám poté velmi citlivě, ale realisticky popisovala aktuální situaci ve světě a v České republice, což budilo jistě nejen ve mně neklid. Lidé (bohužel v mnohých případech ještě děti) jsou pod záminkou krásné budoucnosti vylákáni z rodné země  a doslova deportováni jinam, kde to má ovšem  k vysněnému snu opravdu daleko. Život téměř bez peněz, fyzické a psychické týrání, výhružky, někdy až smrt. Je velmi těžké, popsat tento večer, protože silné zážitky se těžko předávají slovy, takže pokud vás zajímá osud těchto lidí, existují asi jenom dvě rady – informujte se na níže uvedených stránkách a taky... modlete se za ně, opravdu to potřebují.

více informací o projektu, do kterého se zapojuje sestra Klára Marie Stráníková, se můžete dozvědět na http://praha.charita.cz/sluzby/magdala/

další organizací, která se problematikou zneužívaných a otročených lidí zabývá, se jmenuje La Strada http://www.strada.cz/cz/titulni-rozdelovnik-czech

 

Magda Braunerová