Přednáška MUDr. Marie Tiché „Zkušenosti s prací v Keni“

Fotky naleznete zde

7. 3. 2012
Na dnešní mši svatou a večerní program jsme všichni byli pozváni ve svahilštině, což vůbec nezabránilo tomu, aby byly kostel P. M. Sněžné i sál centra Alletti opět plné. Tentokrát při africké mši svaté.


Doprovod scholy v melodiích O freedom či Good news nás naladil na následující program, a to přednášku MUDr. Marie Tiché, bývalé členky VKH Olomouc, organizátorky Studentského Velehradu 2008 a rodačky z Opavy, na téma Zkušenosti s prací v Keni.
Už od pohledu jsme poznali, která z nás to je. Paní doktorka přišla v afrických šatech a s tmavými dlouhými tenkými copánky na hlavě, čímž každému pomohla se vžít do představ keňského podnebí. Během své přednášky nás lehce seznámila se svým životem: studovala na místní univerzitě, aktuálně pracuje v Brně na hematoonkologii a několikrát již měla možnost navštívit „černý kontinent“ jako lékařka. Viděli jsme spoustu fotek a slyšeli k tomu bohatý komentář zážitků, hlavně netradičních životních událostí a zvyklostí.
Z lékařského hlediska je to podle mě velmi zajímavá zkušenost – nemít u sebe všechny přístroje, nejmodernější diagnostickou techniku včetně adekvátních podrobných laboratorních vyšetření používaných v Evropě jako standard. Ve spoustě věcech, situacích se musela spolehnout jen na sebe, své znalosti, schopnosti a dovednosti.

Obdivuji ji za toto uposlechnutí Božího volání a naplnění jejího času službou na tak vzdáleném místě.

Lidka Honková