Ve středu 30. listopadu jsme se sešli v sále Centra Aletti. Tentokrát, pravda, v méně obvyklém čase – už v 16 hodin. VKH hostilo návštěvníky z komunity Cenacolo na Slovensku.

Tato komunita vznikla v Itálii v červenci roku 1983 z iniciativy sestry Elvíry. Je zaměřena na službu lidem na okraji společnosti – především drogově závislým. Cílem komunity je vyhledávání a léčba drogově i jinak závislých. V současnosti má ve světě 56 domů, z toho jeden na Slovensku, v Kráľové u Sence.

Komunita Cenacolo nabízí příchozím jednoduchý a rodinný životní styl, znovuobjevení práce prožívané jako dar, skutečné přátelství a víru v Boží slovo, které se stalo tělem v Ježíši Kristu. Úspěšnost léčby podle sestry Elvíry spočívá v nalezení harmonické rovnováhy mezi prací, modlitbou, postem, účastí na mši svaté a přátelstvím.

Našimi hosty byli dva mladí muži ze slovenského Cenacola. Obohatili nás o své konkrétní životní zkušenosti s vlastními závislostmi a následným pobytem v komunitě. Je obdivuhodné, že o svých neobyčejných, nejednoduchých životních peripetiích dokáží tak otevřeně hovořit a s úžasnou lehkostí a přirozeně vydávat svědectví o velkých věcech, které v jejich životě učinil Pán.

Více se můžete dozvědět na stránkách komunity Cenacolo:

http://www.comunitacenacolo.it/viewpagina.asp?keypagina=3258&idlingua=11

http://www.cenacolo.sk/index.php

Peťa Ožanová a Zdeněk Becket Drštka