Ve středu 26. října se uskutečnila přednáška na téma Světové dny mládeže v Madridu očima kněze. Přednášel nám otec Jan Nekuda, který se také zúčastnil Světového setkání mládeže v Madridu.

Ve stručnosti jsme si osvěžili historii setkání mládeže a také jsme si popovídali o životu blahoslaveného Jana Pavla II. Posledním ústředním tématem bylo samotné Setkání v Madridu. Otec Nekuda vykládal své zážitky a pocity, které při Setkání prožíval. Probrali jsme kladné i záporné zkušenosti ze Španělska.

Přednáška byla hodnotná a nahlížela na setkání trochu jiným pohledem. Já jsem byla sama účastnice setkání a musím říci, že mi přednáška více otevřela oči a rozšířila úhel pohledu. Vtipné příhody nechyběly, a tak jsme s úsměvem odcházeli z další výborné přednášky, kterou jsme pro studenty připravili.

Ivka Janíková