4.3. Přednáška  Jaroslav Sovinský, Václav Stehlík: Yukon 2008 - drsný a vznešený „aneb ozvěny jeho přírodních a duchovních krás" ve 20:15 v sále Centra Aletti.

11.3. Setkání s mladými z francouzské evangelizační školy Jeunesse-Lumiere - jejím posláním je pomoci mladým lidem upevnit svou víru a naučit se mluvit o své víře s jinými lidmi, především mladými. V rámci roku, který mladí v této škole prožijí, jsou organizovány tzv. misie, kdy odjíždí na dva týdny do různých míst nejen v Francii, ale i ve světě.  Většinou se setkání odehrávají na určité téma, např. odpuštění, adorace, modlitba, čistota. Jedním z důležitých bodů je osobní svědectví. Setkání v Olomouci proběhne ve 20:15 v sále Centra Aletti.

Koncert slovenské kapely eSPékostele farního sboru ČCE ve 20:30.

16.3. Modlitba Taizé - ekumenická modlitba ve spolupráci s SKH Olomouc, doprovodné zpěvy schola PMS, ve 20:00 v sále Centra Aletti.

18.3. Mši sv. slouží P. Pavel Habrovec. Po mši sv. přednáška Pavel Habrovec: Setkání mládeže se Svatým Otcem, Sydney 2008 ve 20:15 v sále Centra Aletti.

25.3. Noční bdění v kapli Božího Milosrdenství (ACHO Křížkovského 6) od 20:30. - 2:30 při vystavené Nejsvětější Svátosti. Každou hodinu bude "bdít" jedna (dvě) z fakult (20:30 FTK + FIF, 21:30 PRF, 22:30 CMF, 23:30 PFA, 0:30 PDF, 1:30 LEF), více informací u zástupců dané fakulty. 

Těmto akcím (uskutečňujícím se ve středu) předchází studentská mše svatá, která začíná v 19:00 v kostele Panny Marie Sněžné. Slouží ji studentský kněz P. Pavel Bačo, SJ. (pokud není uvedeno jinak).

Po studentské mši svaté je možno také posedět za malý peníz nad šálkem čaje v čajovně v přízemí Centra Aletti.