Ve středu 13. 4. 2011 se po studentské mši svaté uskutečnila v sále Centra Aletti přednáška sestry Marie Immaculaty Konvalinkové OSF na téma „Význam pastorační služby mezi uživateli drog“. Sestra Immaculata (a také jeden kněz) vykonává duchovně pastorační službu v Brně, jako jeden z programů občanského sdružení Podané ruce.

Sestra Immaculata nám nejprve vysvětlila pojem pastorace mezi narkomany. Poté nám povídala o tom, co obnáší její práce, a jak se k ní dostala. Sestra Immaculata ve své práci nabízí klientům především naslouchání jejich problémům, dále nabízí duchovní rozhovor, práci s keramikou, organizuje zádušní mše svaté za zesnulé klienty, navštěvuje vězně, pořádá setkání společenství Anonymních Narkomanů atd. Dle jejích slov pro ni prioritou není „vyléčení“ klientů, s nimiž přichází do kontaktu, ze závislosti (i když to by prý bylo ideální), ale spíše touha po jejich spáse a modlitby za ni. Dala nám i prostor k dotazům. Na jeden dotaz jsme mohli vyslechnout poutavé svědectví o jejím bouřlivém mládí, vlastní drogové zkušenosti, znovuuvěření v Krista a konverzi jako radikální změně v životě, a o následném vstupu do kláštera. Po studiích na vysoké škole a po několika letech v klášteře jí bylo umožněno vykonávat službu pastorace mezi narkomany (ale i mezi vězni, matkami s dětmi v tísni apod.).  Sestra Immaculata je velice šťastná – z daru víry, v řeholním životě i ve  službě mezi závislými, ke které ji Bůh povolal. Její radost ostatně byla patrná z jejího osobitého projevu.

Přednáška sestry Immaculaty byla dle mého názoru velmi přínosná a povzbudivá. Myslím si, že kdo se této přednášky zúčastnil, jistě nelitoval.Smile

M. V.