Postní doba nás vybízí ke ztišení, kdy máme více než jindy rozjímat nad tajemstvím našeho vykoupení – tajemstvím nepochopitelné lásky Boha k člověku, kterému se stal podobný ve všem, kromě hříchu.
Podobný ve všem – i v bolesti. Právě tuto blízkost nám chtěl připomenout P. Karel Rozehnal, doktor medicíny a katolický kněz v jedné osobě. Právě on ve středu po studentské mši sv. proslovil v sále Centra Aletti přednášku nazvanou „Utrpení Ježíše Krista z pohledu lékaře a kněze“. Otec Karel původně vystudoval medicínu, ale poté se stal knězem. Jak sám řekl, poznal, že právě kněz může působit tam, kde je lékař již bezmocný. Své zkušenosti ze studia a lékařské praxe využívá i v kněžské službě, a to někdy velice svérázným a originálním způsobem; stejně tak probíhala také přednáška.
Z pohledu lékaře nám otec Rozehnal vysvětloval reálný princip a důsledky bičování a ukřižování v souvislosti s tělesným i duševním utrpením; z pohledu kněze připomenul, že nelze se zaměřit pouze na tuto oblast, ale je podstatné vnímat zvláště rozměr duchovní.
Ač chvílemi byla přednáška velmi realistická (obětem se omlouváme), právě díky tomu jsme si mohli možná plněji uvědomit opravdovou vděčnost Bohu za naše vykoupení.

Liduška Chalupová