1.12. Modlitba Taizé - ekumenická modlitba ve spolupráci s SKH Olomouc, doprovodné zpěvy schola PMS, ve 20:00 v sále Centra Aletti.  Možnost cesty do Taizé 25.1. – 2.2., více zde

3.12. mši sv. slouží P. František Lízna SJ., beseda František Lízna: Cesta z hory Kremenec do Sevastopolu a Chersones, ve 20:15 v sále Centra Aletti

10.12. Noční bdění v kapli Božího Milosrdenství (ACHO Křížkovského 6) od 20:30 - 2:30 při vystavené Nejsvětější Svátosti. Každou hodinu bude "bdít" jedna (dvě) z fakult (20:30 FIF + LEF, 21:30 PDF, 22:30 CMF, 23:30 PFA, 0:30 PRF, 1:30 FTK), více informací u zástupců dané fakulty.  

17.12. Vánoční besídka, po mši zpívání koled a rozdávání dárků. Bylo by dobré, kdyby každý přinesl aspoň 1 malinký dáreček pro někoho druhého. Dárečky se nepodepisujou a budou se shromažďovat přede mši do velkého koše uprostřed kostela.  

Těmto akcím (uskutečňujícím se ve středu) předchází studentská mše svatá, která začíná v 19:00 v kostele Panny Marie Sněžné. Slouží ji studentský kněz P. Pavel Bačo, SJ. (pokud není uvedeno jinak).