Ve čtvrtek 4. 11. večer se kolem 20 lidí vydalo směrem ke hřbitovu na Klášterním Hradisku, abychom tam společně mohli prožít dušičkovou pobožnost. Vyrazili jsme krátce po půl osmé od Centra Aletti. Bylo příjemně teplo a cesta rychle a vesele utíkala, a tak jsme poklidnou chůzí za něco málo přes půl hodiny dorazili až na hřbitov. Pobožnost za zemřelé jsme začali rozžetím svíček, které jsme si přinesli, jako symbolu přítomnosti Krista. Následovala krátká bohoslužba slova, kdy jsme přečetli texty z Písma, prošli s rozžatými svíčkami hřbitovem za otcem Pavlem, který kropil hroby, společně se modlili za duše všech zemřelých a taktéž za doprovodu kytary zazpívali pár písniček. Prožili jsme krásný večer, a to hlavně díky tomu, že jsme vytvořili společenství, které spojovala touha pomoci těm, kdo to jistě velice potřebují.

Peťa Ožanová