Naše VKH se nenechalo zmást netradičním úterním termínem a připravilo nám po studentské mši svaté zajímavý večer. Náplní byla tentokrát přednáška na téma Televize – čertova skříňka, nebo kazatelna? Pozvání přijal vedoucí náboženského vysílání a simultánního tlumočení v TV Noe P. Marcel Puvák a zástupce ředitele TV Noe Petr Kudela. Ten nahradil původně pozvaného ředitele této televize P. Leoše Ryšku, kterého nakonec povinnosti do Olomouce nepustily.

Díky skromnému počtu posluchačů se přednáška odehrávala v téměř rodinné atmosféře. Oba pánové nám na začátku objasnili, jakým způsobem je možné TV Noe naladit, a také nám přiblížili vznik a fungování této mladé televize, která vysílá od roku 2006. Petr Kudela nám připomněl obdivuhodný fakt, totiž že je tato společnost financována výhradně z darů dobrodinců a diváků TV Noe. Přesto se potřebných 25 milionů ročně v Ostravě, kde má tato nekomerční televize sídlo, doposud vždy sešlo. Ocenili jsme také velkou odvahu šestnácti statečných, kteří se do tohoto projektu před čtyřmi lety pustili. Kromě odvahy jim jistě nechybělo a nechybí Boží požehnání, bez kterého by TV Noe mohla jen těžko existovat. Dnes už má televize ke čtyřiceti zaměstnancům a vysílání rozšířila na devatenáct hodin denně.

Prostřednictvím 15 minutového klipu nám P. Marcel Puvák představil současnou nabídku pořadů a společně s Petrem Kudelou nám ukázali cesty, jak TV Noe pomáhat. Nabízí se pomoc jednorázového, pravidelného, či jakéhokoliv jiného finančního daru, ale také možnost stát se kamarádem Noe, tzv. Kanoe, a troškou osobního nasazení ušetřit televizi dobrých zpráv nemalé peníze. Veškeré informace včetně online vysílání můžeme najít na webových stránkách www.tvnoe.cz.

Na závěr nás a celou farnost (třeba i tu vaši) přednášející pozvali do Ostravy na společné slavení mše svaté a následnou komentovanou prohlídku televizních studií. Podle slov Petra Kudely je možností spolupráce více. Záleží na domluvě a vlastní iniciativě.

Na úplný závěr nás oba přednášející vyzvali, abychom šířili povědomí o této stanici a bořili předsudky, že je TV Noe stanicí jen pro křesťany. Podle jejich slov je TV Noe sice produktem křesťanů, ale určena je každému. Kromě pěkného zážitku, nálepek a magnetek TV Noe jsme si od obou řečníků odnesli i tip na vánoční dárek pro své blizké. Hádáte správně: „Pořiďte jim Noe.“J

Matouš M. Venkrbec