Ve středu 12. května byly v kostele Panny Marie Sněžné uděleny 23 lidem svátosti křtu, prvního svatého přijímání a biřmování. Celý obřad celebroval otec mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký. Slavnost navíc proběhla v předvečer svátku nanebevstoupení Páně, čímž dosáhl celý večer ještě hlubších duchovních rozměrů. Otec Josef nejprve ke všem kandidátům promluvil a projevil jim velkou důvěru v tom, že budou hrdě zastupovat katolickou církev ve společnosti a společně ponesou a rozšíří hřivny, které jim budou ve svátostech uděleny. Následovaly samotné obřady křtu a biřmování, při nichž celkem 7 kandidátů přijalo svátost křtu, svatého přijímání a biřmování a zbylým 16 byla udělena "jen" pečeť darů Ducha Svatého - svátost biřmování.

Po mši svaté jsme všichni ještě několik desítek minut pobyli v kostele a společně si popovídali či vyměnili názory u malého občerstvení, které bylo při této slavnostní příležitosti nachystáno.

Slavnost udílení svátostí je vždy velkým zážitkem pro celou akademickou obec. Musím říct, že člověk si při ní vždycky vzpomene třeba na svou cestu k Bohu a s Bohem a na to, jaké bylo přijetí svátostí u něho samého. Díky tomu provází celou akci každoročně krásná a naplněná duchovní atmosféra, a proto věřím, že si i letošní kandidáti svůj velký den moc užili.