5. května - Prohlídka kostela PMS vedená panem Ladislavem Kuncem; po studentské mši svaté

12. května - Studentská mše s udílením svátostí v kostele Panny Marie Sněžné; 19:00, po mši svaté následuje malé pohoštění

18. května - Večer chval na Hejčíně; kostel sv. Cyrila a Metoděje, 19:30. Více informací najdete nově na www.vecerychval.cz

3. června - Sportovní den VKH Brno; pro zájemce o volejbal či fotbal je možnost do Brna společně vycestovat. Více informací se dozvíte včas z ohlášek.

15. června - Večer chval na Hejčíně; kostel sv. Cyrila a Metoděje, 19:30. Více informací najdete nově na www.vecerychval.cz

Více informací ke všem akcím naleznete včas na webových stránkách VKH Olomouc;-)