5.11. mši sv. slouží P. Josef Opluštil, přednáška Dominik Opatrný: Dobrovolníkem na archeologických vykopávkách v Izraeli, ve 20:15 v sále Centra Aletti

10.11. Modlitba Taizé - ekumenická modlitba ve spolupráci s SKH Olomouc, doprovodné zpěvy schola PMS, ve 20:00 v sále Centra Aletti.

12.11. mši sv. slouží P. Josef Stuchlý, SJ. Návštíví nás zástupci z VKH Brno. po mši svaté exkurze k varhanům Panny Marie Sněžné, kterou povede ing. Ladislav Kunc.

19.11. divadelní představení „Popelka nazaretská“, ve 20:15 u dominikánů, více info na plakátku v přílohách.  

21.11. Pouť do Bílé Lhoty ke sv. Kateřině Alexandrijské (patronce filosofů, svátek má 25.11.) Sraz v 5:55 na Náměstí Hrdinů na zastávce autobusu, odjezd v 6:04 busem č. 775 (směr Litovel). Z Litovle tichá pouť lužními lesy do B. Lhoty, tam probehne mše svatá. Speciální hosté: P. Josef Opluštil a jeho pes. Návrat do Olomouce v 11:55.

26.11. mši sv. slouží P. Jindřich Šrajer, přednáška Doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr.teol.: Perspektivy manželství a rodiny z pohledu křesťanské etiky v 17:00 (přede mší svatou) v Arcidiecézním muzeu - Mozarteum (Václavské náměstí 3), organizuje MSKA ve spolupráci s VKH Olomouc

27.11. Andělský Silvestr, v 19:30 v U-klubu, vstupné 60 Kč a 40 Kč pro členy VKH, vstupenky v předprodeji od 12.11. po středečních studentských mšich svatých, je také možnost zakoupit si přitom členství VKH (vstupenky bude možné zakoupit i na místě). Více info na plakátku v přílohách. 

Těmto akcím (uskutečňujícím se ve středu) předchází studentská mše svatá, která začíná v 19:00 v kostele Panny Marie Sněžné. Slouží ji studentský kněz P. Pavel Bačo, SJ. (pokud není uvedeno jinak)