Po studentské mši dne 10. března 2010 se v sále centra Aletti konala přednáška spojená s besedou s naléhavým názvem „Co si myslíte o potratu?“. Vzhledem k hojné účasti se zdá, že mnohé otázka donutila k zamyšlení. Často totiž právě nevědomost a neochota nad věcmi hlouběji uvažovat vede u lidí k přitakání věcem, které jsou navenek podány jako neškodné, ale pod obalem se skrývá velké zlo.

Tomu samozřejmě napomáhá materiální způsob života, který ve světě založeném na úspěchu vede k popírání stejné hodnoty všech lidí. Představitelé Hnutí pro život ČR v čele s prezidentem panem Radimem Ucháčem a paní doktorkou Svatavou Škraňkovou pohovořili o činnosti hnutí, pohledu na potraty a předcházení početí z medicínského a etického hlediska. Hnutí se snaží probudit veřejnost z lhostejnosti a působit jak preventivně pomocí osvěty, tak také dávat konkrétní rady a pomoc lidem, které nějakým způsobem tento problém zasáhl. V podstatě se ovšem týká nás všech, protože jsme všichni dostali život a s ním i svobodu ho vlastním rozhodováním naplňovat. To druhé už však platí jen pro ty, kteří se ke svobodě mohli narodit. Přestože toto večerní setkání nastolilo vážné a neveselé téma, rozjasnila ho jedna velice důležitá myšlenka. Totiž že člověk, a zvlášť křesťan, si vždy musí zachovat naději. A to je myslím pro dnešní dobu, stejně jako pro každou jinou, zásadním poselstvím.