Určitě se většina z vás někdy účastnila modlitby křížové cesty. Protože právě prožíváme dobu postní, kdy se náš pohled má více soustředit na Kristův kříž a kdy o něm můžeme rozjímat právě i formou křížové cesty, uskutečnila se tato modlitba ve středu 24. února po studentské mši svaté i v naší akademické farnosti. A to ve velice netradičním duchu – modlitba slovy byla totiž doprovázena hudbou křesťanských kapel, zpěváků a zpěvaček.

O tom, že se jednalo o akci opravdu nevšední, o kterou je zájem, svědčilo mimo jiné to, že se již krátce po osmé hodině začal sál Centra Aletti rychle zaplňovat, a to nejen studenty, i když těch byla i tak většina. Krátce po půl deváté, kdy byl sál již zcela zaplněn, modlitba začala. Po každém ze 14 zastavení křížové cesty, které bylo vždy uvedeno krátkou slovní modlitbou, následovala píseň s videoklipem některého z křesťanských interpretů: slyšeli jsme například písně This Man od Jeremy Campa, American Dream a Slow Fade od skupiny Casting Crowns nebo Majesty (Here I am) od Delirious. Po skončení každé písně opět následovala krátká modlitba. Po posledním zastavení křížové cesty následovalo závěrečné požehnání otce Šupola a hned po něm zazněla poslední píseň Prišli sme Ťa vzývať, při které jsme mohli završit naši modlitbu a rozjímání o Kristově utrpení. Během této písně, podle přání otce Pavla, lidé ze zaplněného sálu začli v tichosti pomalu odcházet. Každý podle toho, jak sám chtěl.

Atmosféra panující v sále během křížové cesty, svědčící o tom, že všichni účastníci společně vytvořili společenství hluboké modlitby, i počet lidí, kteří se zúčastnili, jsou dokladem skutečnosti, že jsme minulou středu prožili opravdu silný duchovní zážitek, který nás v našem životě může zase o kousek přiblížit k Bohu.

Otec Pavel Šupol po skončení křížové cesty řekl, že hlavním motivem, proč zpracoval modlitbu křížové cesty do této netradiční videoklipové podoby, byl fakt, že zejména mladí lidé přestali mít o tuto modlitbu zájem. Přiblížení Kristova utrpení skrz moderní křesťanskou hudbu tak může právě nás, studenty, v této postní době a nejen v ní, oslovit, povzbudit k účasti na této modlitbě a zase o něco více přiblížit k Bohu. Pevně věřím, že nejen já za sebe, ale i všichni další účastníci můžete říci, že se mu tento jeho záměr u nás v Olomouci určitě podařil.