V sobotu 5. 12. se v Olomouci děly velké věci. Na centru Aletti se ke své historicky první valné hromadě sešlo VKH ČR. Na hromadu se dovalili zástupci tradičních VKH z Ostravy, Olomouce, Brna a Prahy, početně je doplnili ještě Zlíňáci ze sdružení RR 49 a zástupce Salaše z Hradce Králové. Poté, co se vzájemně představily činnost a struktury jednotlivých organizací, nastal historický okamžik. Stávající členové VKH ČR rozhodovali, zda do svých řad přijmou RR 49 a Salaš. Zástupci jednotlivých organizací uvedli důvody, kvůli kterým se rozhodli do VKH ČR vstoupit a napjatě očekávali výsledek hlasování. Dopadlo to dobře, VKH ČR se k radosti všech přítomných rozrostlo o další členy. To ale nebyl poslední úspěch tohoto dopoledne. Následovala volba Rady VKH ČR.  I tento nelehký úkol valná hromada zvládla a zvolila čtyři radní do resortů: Finance, Propagace, Vnější vztahy, Charita a dobrovolnictví. Společně s prezidentkou tak Radu tvoří 5 členů, a ačkoliv chybí obsadit resort Akce a Duchovní resort, je Rada plně akceschopná a s plným elánem se může pustit do práce pro blaho nás všech. Pokud byste měli nějaký impuls, nebo chuť zapojit se do nějakého projektu VKH ČR, můžete se obracet na jednotlivé radní. Nejen kontakty na ně najdete webu: www.vkhcr.org  Sv. Mikuláš přinesl nejen rozšíření Vysokoškolského katolického hnutí, ale bděl také nad vznikem pracovní skupiny lidí, kteří se chtějí aktivně angažovat v pastoraci vysokoškoláků a jsou ochotni proto obětovat nejen svůj volný čas. Je to ve VKH ČR vykročení novým směrem, směrem ke zlepšení a zvýšení efektivity. Važme si všichni jejich práce (i když kolikrát netušíme, co všechno pro nás vykonali) a nebojme se je podpořit (třeba modlitbou).