Tento víkend (23.-25.10) pořádalo VKH ČR konferenci, kterou zorganizovalo VKH Brno a o které se můžete dozvědět něco i vy v následujících řádcích. Setkali se členové týmů, které se v jednotlivých univerzitních městech starají o pastoraci vysokoškoláků a o organizaci s tím souvisejících aktivit. Zastoupení neměly jen VKH z Prahy, Ostravy, Olomouce a Brna, ale i studentské organizace z Hradce Králové, Liberce, Českých Budějovic a Zlína. Za Olomouc do Brna přijeli otec Pavel Bačo, Pepové předseda a místopředseda, Terka Pourová za vnější vztahy a Maruška Šustrová za finance. Lucku Hrubou počítejme pro tentokrát za VKH ČR.

 

Hlavním konferenčním dnem byla sice sobota, ale už v pátek se sjela do Brna početná skupina, která spolu slavila mši svatou a večer strávila v příjemné atmosféře sdílení se „napříč republikou“. V sobotu po snídani, společných ranních chválách a úvodním pozdravení prezidentky VKH ČR Lucky Hrubé a předsedkyně VKH Brno Zuzky Eve Vykouřilové se veškerá pozornost účastníku poutala na přednášející, kterými byli Petra Hocová (Stanovování strategických cílů), P.Josef Stuchlý (Strategické cíle pastorace vysokoškoláků v ČR) a Jakub Heikenwälder (Praktické způsoby dosažení cílů).

Po obědě a nezbytné polední přestávce (na kafíčko) jsme se rozdělili do diskuzních skupin podle sekcí, které ve svých domovských městech „spravujeme“.  V nabídce byla skupina pro duchovní, řízení, finance, propagace a akce. Následně byly výstupy z těchto skupin prezentovány celému fóru účastníků. Následovala mše svatá a volný program, který jsme společně strávili v prostorách Studentského Centra, kde ostatně probíhala podstatná část konference – snídaně a večeře (oběd jsme měli taky, ale jinde).

A co zmínit na závěr? Myslím, že pro nás všechny byla konference velkým přínosem. Mohli jsme poznat lidi z celé republiky stejné „ krevní skupiny“, kteří se zapojují aktivně v životě společenství mladých věřících v jednotlivých městech. Mohli jsme se navzájem obohatit o cenné poznatky, povzbudit se v tom, co děláme, i se společně bavit. Věřím, že vysoko nastavená laťka prvního ročníku, bude mít podobně úspěšné pokračování v dalších letech.

Pepa Stehlík