Výstavu Příběh Mariánského sloupu pořádá Mariánská kamennosochařská  huť , vedená sochařem Petrem Váňou www.marianskysloup.info , společně s Muzeem Karlova mostu, www.muzeumkarlovamostu.cz.

Národní muzeum zapůjčílo z pražského Lapidária ústřední  exponát – dochovanou originální kamennou tvář sochy Panny Marie z původního Mariánského sloupu.

Výstava vznikla z touhy zveřejnit současný živý a stále probíhající  děj – Příběh obnovy Mariánského sloupu pro pražské  Staroměstské náměstí. Všichni, kteří pracují fyzicky na jednotlivých kamenných částech nového sloupu pociťují Naději. Naději ve smíření. Pracují, aby mohl být sloup obnoven. Pracují převážně zadarmo a přidává se stále více lidí, kteří chtějí pomoci. V loňském roce věnovalo italské město Vitorchiano Praze tři velké bloky pískovce na střední část sloupu. Výstava představuje ve fotografiích, překvapivých  textech a videoprojekcích tuto část příběhu, který se odehrál v Itálii. Shrnuta je zde i historie obnovy sloupu, na kterou nyní navazuje nový příběh jeho obnovy. Ti, kteří na obnově sloupu pracují, by chtěli na této výstavě zveřejnit své pohnutky. Důležitým motivem výstavy je poděkování. Poděkování všem, kteří jsou pro obnovu sloupu a svýma rukama toto uskutečňují , zároveň poděkování těm, kteří jsou proti, neboť oni udržují příběh obnovy Mariánského sloupu v čistotě úmyslů.  Chtěli bychom pozvat všechny, kteří se tohoto příběhu mají možnost dotknout, neboť on sám je legendou, legendou živou, pokračující, plnou naděje, legendou nejen pražskou.

Výstava „Příběh Mariánského sloupu“ proběhne v Muzeu Karlova mostu, v prostorách původního kostela Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, pod dnešním kostelem Sv. Františka na Křižovnickém náměstí. Výstava potrvá od 16. září do 3. listopadu 2009 každý den od 10:00 hod do 18:00 hod.

(oficiální tisková zpráva)