NB2013_malyJiž tradiční noční bdění v postní době bylo doprovázeno typickým aprílovým počasím. Jako kdyby se vystřídala všechna roční období v jednom jediném dni. Ani to nám ale nenarušilo ztišení se před nastávajícími svátky.


Po studentské mši svaté ve středu 1. 4. 2015 byla v kapli Božího milosrdenství vystavena nejsvětější svátost, před kterou se za celou noc vystřídalo velké množství studentů. Jako každý rok měla každá z fakult vyhraněn svůj časový úsek, při kterém mohli studenti dané fakulty prožít adoraci podle svého gusta..někdo zpíval, někdo předčítal z Bible nebo vyznával prosby a díky a jindy studenti jen tak mlčeli a prostě tam byli spolu s Pánem.
Moje fakulta měla určený čas až jako poslední..přesto jsem šla "pozdravit" Pána hned na začátku. Další den jsem neměla žádné povinnosti, a tak jsem si řekla, že není kam spěchat... S hlavou plnou myšlenek jsem se na chvilku šla projít nočním městem a vnímala krásu světa víc než obvykle. V duchu jsem děkovala Pánu za všechno, co mám..zato, že vůbec žiju, že netrpím hladem ani žízní, že mám rodinu, plno skvělých kamarádů a že můžu svobodně a beze strachu vyznávat svou víru. Byla jsem tak plná radosti a pokoje, že jsem ani nepostřehla, jak se ručička na hodinkách rychle posunula. Vrátila jsem se do kaple a za okamžik přišly děcka z mojí fakulty. Společně jsme zpívali..a já jsem se cítila opravdu krásně.
V průběhu celé adorace byla možnost i svátosti smíření..a fronty byly dlouhé! Oběma otcům děkujeme, že vydrželi tak dlouho vzhůru, věnovali nám pozornost, a že nám umožnili očistit svá srdce před velikonočními svátky.
Na mši svaté jsem si ještě říkala, že to asi nezvládnu, být tak dlouho vzhůru a čekat až do konce..ale uteklo to ani nevím jak. Jsem moc ráda, že jsem tam mohla být, zklidnit se, popřemýšlet si, poděkovat i poprosit a hlavně se cítit krásně.

 


Spokojená studentka Pdf