schola_pms_koncertVKH Olomouc vám spolu se schOLou přináší jedinečný kulturní zážitek: koncert schOLy na téma Rok v církvi. Přijďte nebo zůstaňte po studentské mši svaté ve středu 13. 11. 2013 ve 20.15 v kostele Panny Marie Sněžné.


schola_pms_koncert