CaMV letošním roce si připomínáme výročí 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na naše území. Při této příležitosti pro vás VKH Olomouc připravilo přednášku s názvem Cyrilometodějská úcta dnes, kterou přednese ThLic. PhDr. Jaroslav Filka ve středu 17. 4. 2013 od 20.15 na Centru Aletti.


cyrilometod