Ve středu 25. února bude Arcidiecézní centrum mládeže v Olomouci natáčet se studentským knězem P. Miroslavem Heroldem video pro galerii portrétů řeholníků různých řádů a spiritualit v rámci letošního Roku zasvěceného života. Natáčení bude probíhat i při prohlídce kostela Panny Marie Sněžné v 15.30 a následně při adoraci (od 17.00) a studentské mši sv. (19.00). Půjde o příspěvek akademické farnosti k bližšímu poznání života a působení řeholníků v naší zemi. Tématem medailonu bude duchovní život a vzdělání, pastorace univerzitních studentů, jezuité a ignaciánská spiritualita.