film_malePřijďte shlédnout a zároveň se pomodlit křížovou cestu sestavenou z videoklipů ve středu 11. 3. 2015 od 20.15 v sále centra Aletti. Večerem nás provede otec Pavel Šupol


Dnes je na celém světě pronásledováno až 200 milionů křesťanů a více než 100 tisíc z nich je každoročně umučeno nebo zabito. Dnešní pronásledování má více obětí než pronásledování v dobách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovateli jsou režimy založené na komunistické ideologii či náboženském fundamentalismu, zvláště pak islámském.
Touto křížovou cestou se chceme přidat k mnoha modlitbám křesťanů po celém světě. Vždy se cítím, zahanben, když čtu svědectví někoho pronásledovaného, který říká: Dejte nám to nejcennější, co můžete, svoji modlitbu. Kolik jsem jim jí věnoval?
Věnujme jim tuto křížovou cestu.